این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ارسال مرسولات پستی
به اطلاع پژوهشگران گرامی میرساند مدارک و مستندات آن دسته از عزیزانی که موفق به حضور در روز کنفرانس نشدند از طریق پست ارسال گردید


more2016-12-12Voting is1 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
1

زمانبندی سخنرانی شرکت کنندگان
زمانبندی سخنرانی شرکت کنندگان:

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند جدول زمانبندی کنفرانس که از ساعت 8 صبح شروع و تا ساعت 18 ادامه می یابد به همراه ترتیب سخنرانیها در فایل زیر موجود می باشد، لذا از کلیه شرکت کنندگاه حضوری درخواست می گردد نسبت به دانلود فایل ذیل اقدام نمایند و در صورت

more2016-12-06Voting is2 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
2

ارسال مرسولات پستی
بدینوسیله به اطلاع شرکت کنندگان محترم میرساند تمامی گواهی نامه ها و مجموعه مقالات از طریق پست پیشتاز به نشانی نویسنده مسئول هر مقاله ارسال شد ....


more2016-11-19Voting is12 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
12

تغییر تاریخ برگزاری کنفرانس
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند بدلیل تعداد کم ثبت نام شرکت کنندگان حضوری و به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان و با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری کنفرانس تاریخ برگزاری کنفرانس به 19 آذر 95 موکول می گردد...

more2016-10-30Voting is4 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
4

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر