این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه ویرایش مقالات تبیین شد.
نحوه ویرایش مقالات تبیین شد...

 نحوه ویرایش مقالات تبیین شد.

آن دسته از شرکت کنندگانی که نسبت به ثبت مقاله خود اقدام نموده اند و نیاز به انجام ویرایش دارند می توانند به قسمت "وضعیت مقالات و پرداخت هزینه ها"  در پنل کاربری خود مراجعه نموده و آیکن ویرایش مقاله و پرداخت هزینه های آن را کلیک نموده سپس  در داخل کادر روبه روی فایل زیپ عبارت تغییر یا اصلاح فایل درج شده را کلیک نمایید و نسبت به جایگزینی فایل اصلاح شده اقدام و ثبت نهایی نمایید.back2015-07-26Voting is2 time