این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نحوه واریز هزینه های مقالات
نحوه واریز هزینه های مقالات به شرح ذیل تبیین شد:

 به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند به منظور شفاف سازی و راهنمایی بهتر مقاله دهندگان نحوه  واریز هزینه های مقالات به شرح ذیل تبیین شد:


-          به منظور پرداخت هزینه های مربوط به هر مقاله در قسمت پنل کاربری بخش "وضعیت مقالات و پرداخت هزینه ها" را کلیک نمایید، سپس به ازای هر مقاله 1 کادر مشاهده می نمایید که در داخل هر کادر یک لینک به عنوان "ویرایش مقالات و پرداخت هزینه های مربوط به مقالات" وجود دارد، بر روی آن کلیک نمایید سپس خدمات مورد نظر را مشاهده نمایید که با توجه به درخواست می توانید هر کدام را انتخاب وثبت نهایی نموده و سپس به پرداخت آن با کارتهای عضو شتاب اقدام نمایید. لازم به ذکر است این قسمت برای هر مقاله جداگانه باید ثبت گردد.

 

 

-          به منظور پرداخت خدمات مربوط به تمام مقالات در پنل کاربری قسمت خدمات و هزینه ها را کلیک کرده و خدمات موردنظر را انتخاب نموده و نسبت به ثبت نهایی و پرداخت آن توسط کارتهای عضو شتاب اقدام نمایید. لازم به توضیح است این قسمت مربوط به تمام مقالات می باشد و نیازی به انتخاب برای تک تک مقالات نیست.back2015-07-26Voting is3 time