این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

صدور تاییدیه شرکت کنندگان
با هماهنگی های ستاد اجرایی کنفرانس، تاییدیه شرکت کنندگان صادر شد و روی سایت قرار گرفت.

به اطلاع شرکت کنندگان محترم می رساند برای دریافت گواهی تاییدیه پذیرش مقالات خود به گزینه  در منوی سمت راست سایت مراجعه نمایید.

همچنین به اطلاع می رساند که گواهی پذیرش نهایی با استفاده از اطلاعات همین نامه تاییدیها صادر خواهد شد بنابراین شرکت کنندگانی که اطلاعات موجود در این تاییدیه با مقالات موجود مغایرت دارند می توانند به 
پرو فایل شخصی خود مراجعه نموده و در آنجا در قسمت وضعیت مقاله و بخش ویرایش و مشاهده مقالات نسبت به اصلاح اطلاعات موجود در پروفایل اقدام نمایند.back2015-08-06Voting is3 time