این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

رعایت جانب احتیاط در خصوص سوءاستفاده احتمالی از شرکت کنندگان
بدینوسیله دبیرخانه کنفرانس مهندسی صنایع و مکانیک به اطلاع می رساند هر گونه ایمیلی مبنی بر دریافت مبالغی پول جهت چاپ مقالات در مجلات isi جعلی می باشد ...

بدینوسیله دبیرخانه کنفرانس مهندسی صنایع و مکانیک به اطلاع می رساند هر گونه ایمیلی مبنی بر دریافت مبالغی پول جهت چاپ مقالات در مجلات isi جعلی می باشد و دبیرخانه این کنفرانس هیچ گونه مسولیتی در قبال اینگونه ایمیلهای جعلی ندارد و با سو استفاده کنندگان از نام این کنفرانس برخورد جدی خواهد شد. به علت نمایه شدن مقالات در چندین مرکز، احتمال وجود سو استفاده توسط برخی افراد شاغل در آن مراکز به سبب دسترسی به ایمیلهای نویسندگان وجود دارد که لازم است دریافت کنندگان ایمیلهای جعلی از این مطلب آگاهی داشته باشند


back2016-10-26Voting is0 time