این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ویرایش متنی و فنی مقاله-های علمی با کیفیت مجله-های معتبر دنیا
ویرایش متنی و فنی مقاله-های علمی با کیفیت مجله-های معتبر دنیا
شمار چشمگیری از مقاله-ها، با وجود دربرداشتن یافته-های تازه و مهم علمی، تنها به دلیل شیوه نادرست نگارش (بویژه چکیده و مقدمه) نمیتوانند به مجله-ای که شایسته گزارش آنهاست راه یابند. در این میان، افسوس بیشتر شامل ح......

 ویرایش  متنی و فنی مقاله-های علمی با کیفیت مجله-های معتبر دنیا

 

شمار چشمگیری از مقاله-ها، با وجود دربرداشتن یافته-های تازه و مهم علمی، تنها به دلیل شیوه نادرست نگارش (بویژه چکیده و مقدمه) نمیتوانند به مجله-ای که شایسته گزارش آنهاست راه یابند. در این میان، افسوس بیشتر شامل حال مقاله-هایی میشود که، با وجود نمایاندن یافته-هایی تازه، از مشکلات ساده دستور زبانی رنج میبرند. 

اگر به ویراستارانی نیاز دارید که در همه فوت کوزه-گری چاپ مقاله— از انتخاب عنوان تا نوشتن چکیده و مقدمه گرفته تا نگاه داورگونه بر پیوستگی بدنه مقاله و بر مستندات بکار بسته، و در پایان پاسخگویی به داوران— آشنایی کامل و تجربه دست-یکم داشته باشند، کار نگارش مقاله خود را با ضمانت گذر از مرحله غربال کیفی همه مجله-های معتبر دنیا به ما بسپارید.

 

خشنودی ماست اگر بتوانیم کمکی در راستای گزارش یافته-های علمی هموطنان گرامیمان در مجله-هایی شویم که شایسته-شان است، و از بیهوده رفتن وقت و انرژی پژوهشگران عزیز در این راستا جلو بگیریم. ما حتا از یک ویرگول نیز چشم نخواهیم پوشید.

 

زمینه های کاری ما: همه زیرشاخه-های رشته-های علوم پایه، همه زیرشاخه-های رشته-های مهندسی

هزینه: 200 هزار تومان به ازای هر 1000 واژه در نخستین نسخه انگلیسی مقاله، نوشته شده در وُرد  
برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگیرید:

 شماره همراه: 0903 818 9303

ایمیل: ali.safaiy@gmail.com

پیشینه کاری:  https://scholar.google.com/citations?user=7w_AFVoAAAAJ&hl=enback2016-10-29Voting is1 time