این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک کار خود را آغاز کرد.
با استقرار دبیرخانه، سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک کار خود را آغاز کرد.

 

به گزارش روابط عمومی همایش، پژوهشگران می توانند از طریق همین سایت مقالات خود را ارائه نمایند تا فرآیند داوری توسط کمیته داوری همایش انجام گیرد.
لازم به ذکر است برگزارکننده همایش، موسسه غیر انتفاعی نیکان  و محل برگزاری یکی از سالن­های همایش دانشگاه تهران می باشد.

گفتنی است کلیه اخبار و اطلاعیه های مربوط به همایش از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.


back2014-12-13Voting is6 time