این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 کمیته علمی مکانیکدکتر محمد حبیبی (دبیر علمی کنفرانس)
(استادیار پژوهشگاه نفت)دکتر پوریا احمدی
(محقق پسا دکتری دانشگاه سیمون فریزر کانادا)


دکتر علیرضا فتحی
(مشاور ارشد در طراحی توربینهای گازی در ایران)


دکتر مهدی داراب
(دانشگاه علوم و تکنولوژی نروژ)

دکتر سید محمد حسین شریفی(استادیار دانشگاه صنعت نفت)


دکتر جاماسب پیرکندی
(استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)دکتر سعید رمضانی
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)
دکتر ابراهیم افشاری
(دانشیار دانشگاه اصفهان)


دکتر مصطفی مافی
(استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین)


دکتر منیژه ذاکری
(استادیار دانشگاه تبریز)

دکتر مصطفی محمودی
(استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر)


دکتر ناصر ارباب
(استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر مصطفی نظری
(استادیار دانشگاه شاهرود)


دکتر علی عباس نژاد
(استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود)


دکتر سامان آبدانان
(استادیار دانشگاه اهواز)


دکتر حسن ناصح
(استادیار پژوهشگاه هوافضا)


دکتر علی کیماسی
(استادیار دانشگاه خوارزمی)

دکتر رامین قاسمی اصل
(استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر علیرضا سرایی
(استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر کورس نکوفر
(استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر رفعت محمدی
(استادیار دانشگاه اراک)دکتر امید رهایی
(استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)


دکتر محمد وهابی
 
(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی) 


دکتر محمد گوهرخواه
(استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز)


دکتر وحید نوروزی
(
استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول)

دکتر مصطفی اسماعیلی (استادیار پژوهشگاه هوا فضا)

دکتر مهیار رفیعی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و محقق بیومکانیک دانشگاه فلوریدا)


دکتر بابک کامکاری(استادیار دانشگاه آزاد)


دکتر محمد شفیعی دهج(استادیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان)

دکتر سید محمد رضا سید نورانی

دکتر مهدی بحیرایی

دکتر محمود حشمتی

دکتر سجاد حیاتی

دکتر امید رحمانی

دکتر یونس جاوید

دکتر موسی جاوید

دکتر مهدی صفری 

دکتر هامون پورمیرزا آقا

دکتر سید جلال هاشمی

دکتر مجید سعیدی

دکتر رضوان عابدینی

دکتر عباس زارع نژاد اشکذری

دکتر سعید عدالتی

دکتر نوید فریدونی

دکتر بهنام رستمی

دکتر علی اویسی سرابی

دکتر هادی باقری

دکتر عیسی احمدی

مهندس محمد ماوایی

مهندس مهدی قانع

مهندس بهنام غیاث الدین

مهندس مجید حبیبی

مهندس مصطفی نوروزی

مهندس وحید فرتاشوند

مهندس سجاد جعفری

مهندس جلال الدین قضاوتی

مهندس کاظم رضا کاشی زاده

مهندس هادی ناصری ملکی

مهندس علی مهرکیش

مهندس عليرضا بهرام کيا

مهندس امید علیزاده