این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر محمد حبیبی دکتر جاماسب پیرکندی

دکتر سید آرش شمس طالقانی
  
دکتر سید محمد حسین شریفی
 

دکتر مصطفی مافی

دکتر پوریا احمدی 

دکتر علیرضا فتحی

دکتر رامین قاسمی اصل


دکتر جاماسب پیرکندی
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما


سایت کنفرانس: INDUSTCONF.ir
 
ایمیل: info@industconf.ir
 
تلفن دبیرخانه: 
021-86024624
 
آدرس دبیرخانه تهران:
خ شریعتی، خ معلم، پلاک 107، واحد 14